Οι στάμπες μας παράγονται με την αποκλειστική χρήση των κορυφαίων μελανιών FUJIFILM SPECIALITY INK SYSTEMS (FSIS) που παράγονται στην Αγγλία και δεν περιέχουν τοξικά χημικά που βλάπτουν την υγεία. Κάθε στάμπα μας έχει ανεξίτηλα χρώματα πολύ μεγάλης διάρκειας ζωής, καθώς και μεγάλες αντοχές σε καταπονήσεις ακόμα και ακραίες.

Η FSIS (FUJIFILM SPECIALITY INK SYSTEMS) έχει πιστοποίηση στο διεθνές περιβαντολλικό πρότυπο , ISO 14001. Έχει πιστοποίηση στο πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001. εχει πιστοποίηση στο πρότυπο υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ISO 18001. Δεσμ’ευεται να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο για τους χρήστες των προϊόντων της, αλλά και να ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, από τη διαμόρφωση μέχρι και την παραγωγή και την προμήθεια των ίδιων των προϊόντων. Η ομάδα έρευνας και ανάπτυξης λειτουργεί βάσει της εσωτερικής πολιτικής ασφάλειας για την υγεία και το περιβάλλον (ονομάζεται Σχεδιασμός για την Υγεία την Ασφάλεια & το περιβάλλον) και στόχος της είναι η ανάπτυξη προϊόντων με τις λιγότερες επιπτώσεις στην υγεία, την ασφάλεια των χρηστών και το περιβάλλον.

Σχεδιασμένα να είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε χημικά τοξικά για την υγεία, καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα η τοξικά σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΚ.
Είναι σύμφωνα με τ τρέχοντα κριτήρια της E.E. Δέν περιέχουν μόλυβδο η άλλα βαρέα μέταλλα και είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με το ΕΝ71-3 1995 ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ. Είναι σχεδιασμένα για χρήση σε υφάσματα συμβατά με το πρότυπο ΟΕΚΟ-ΤΕΧSTANDARD 100. Περιβαλλοντολογικές πληροφορίες των μελανιών Classic OP: Δεν περιέχουν χημικές ουσίες που καταστρέφουν το όζον όπως αυτές περιγράφονται στη σύμβαση του Μόντρεαλ. Δημιουργούνται χωρίς αρωματικούς υδρογονάνθρακες. είναι απαλλαγμένα από κάθε πτητικό διαλύτη & μπορεί επομένως να θεωρηθεί ότι έχουν μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον, σε συνάρτηση με τα προϊόντα που βασίζονται σε διαλύτες.